EUROTANK

BENZINSKE POSTAJE

Gudelj d.o.o. osnovan je 1992. godine, sa sjedištem u Vitezu. Tijekom godina Gudelj d.o.o. je davao sve od sebe da zadrži vodeću poziciju među konkurencijom; predviđao je i koristio nove mogućnosti na tržištu, te na taj način davao najbolje moguće proizvode i usluge svojim kupcima. Takvu poziciju je stekao primjenom svoje poslovne filozofije: donošenjem dobrih, strategijskih, poslovnih odluka, adekvatnim i stručnim timom zaposlenika, kvalitetnim menadžment sistemom i poslovnom metodom koji idu ukorak sa razvijenim svijetom.
Prodajni centri nafte i naftnih derivata, koji uključuju i: Benzinsku crpku „Gudelj d.o.o., PC96, Vitez, BiH Benzinsku crpku „Eurotank“ br.2, Novaci bb, Vitez, BiH Benzinsku crpku „Eurotank“ br.3, Široki Brijeg, BiH Benzinsku crpku „Eurotank“ br.5, Novi Travnik, BiH